Etusivu > Tietoa palvelusta > Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee lydia.hameenlinna.fi-sivustoa. Seloste on laadittu 18.8.2020 ja sitä on tarkistettu viimeksi 22.9.2020.

Sivuston sisällöstä vastaa Hämeenlinnan kaupunginkirjasto. Sivuston teknisenä ratkaisuna on avoimen lähdekoodin Omeka Classic -julkaisujärjestelmä. Sivuston tekninen ylläpitäjä on Ambientia Oy.

Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Ambientia Oy (5.8.2020).

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Verkkosivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö - A

Kuvien tekstivastineet eivät ole kuvaavia. Vaikka alt-tekstien käyttö on runsasta, monin paikoin sisältö toistaa tekstisisällön otsikoita, eivätkä kuvaa kuvan sisältöä.

Painikkeiden tekstivastineissa englannin kieltä. Vaikka painikkeiden tekstivastineita käytetään hyvin, mukana on myös englannin kieltä, esim. haun ”Advanced search”.

Korjaustyöt ovat käynnissä.

1.3.1 Informaatio ja suhteet - A

Sivustolla ei ole käytetty riittävissä määrin ns. aria-landmark rooleja sisällön jaottelun määrittämiseen. Katso myös kohta 2.4.1.

Sivustolla on käytössä mm, header ja footer jaottelut, mutta sivuston rakennetta tulee täydentää myös mm. navigaation ja varsinaisen sisällön (main) määrittämisellä. Myös esim. näyttelysivujen tarkempi jaottelu section-tageilla olisi suotavaa.

Korjaustyöt ovat käynnissä.

1.4.12 Tekstin välistys - AA

Sivuston pääsisällön/leipätekstin fontin rivivälistys ja fonttikoon huomiointi Sivuston fontin rivivälistys on tällä hetkellä 1.4 ja erityisesti kohdennettuna se pieneen, 12px kokoiseen fonttikokoon voi hankaloittaa sivuston tekstin luettavuutta. Rivinvälistys tulisi olla vähintään 1.5.

Vaikka sivuston skaalautuvuus on kunnossa 200% saakka (1.4.4 Tekstin koon muuttaminen) ja täten pieni 12px fonttikoko ei ole erityisen ongelmallinen, olisi sen vaihtaminen isommaksi (mielellään vähintään 16px) suotavaa.

Korjaustyöt ovat käynnissä.

2.4.1 Ohita lohkot – A

Sivustolla ei ole käytetty riittävissä määrin ns. aria-landmark rooleja sisällön jaottelun määrittämiseen, jolloin toistuvaa sisältöä ei voi riittävissä määrin ohittaa. Katso myös kohta 1.3.1.

Sivustolla on käytössä mm, header ja footer jaottelut, mutta sivuston rakennetta tulee täydentää vähintään myös mm. navigaation ja varsinaisen sisällön (main) määrittämisellä. Myös esim. näyttelysivujen tarkempi jaottelu section-tageilla olisi suotavaa.

Korjaustyöt ovat käynnissä. 

3.3.2 Nimilaput tai ohjeet – A

Lomakkeiden (mm. hakusivu) kenttien syötteen nimilaput ja käyttäjän ohjaaminen on puutteellista. Täydennetään lomakkeet saavutettavaksi mm. label-tageilla kohdistettuna oikeisiin kenttiin for-attribuutein.

Korjaustyöt ovat käynnissä.

4.1.2 Nimi, rooli, arvo – A

Käyttöliittymäkomponenttien käyttö on puuttellista mm. ruudunlukijoille ja avustaville teknologioille. Mm. sivuston karttatoiminnallisuus on saavutettavuudeltaan haastava.

Korjaustyöt ovat käynnissä.

Ei kuulu lainsäädännön piiriin

Palvelu sisältää ennen 23.9.2018 julkaistuja pdf-tiedostoja ja äänitallenteita, joita saavutettavuusvaatimukset eivät koske.

Palautetta saavutettavuudesta

Saavutettavuuteen liittyvää palautetta ja kysymyksiä voi lähettää palautelomakkeella tai sähköpostitse kirjasto@hameenlinna.fi. Palautteisiin vastataan kahden viikon aikana.

Valvonta

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000