Anmärkningar uti Finska Skaldekonsten

Anmäkningar uti finska skaldekonsten
Vuonna 1816 Jaakko Juteini toimitti painosta kaksi suorasanaista kirjoitelmaa ruotsin kielellä: Anmärkningar uti Finska Skaldekonsten (Muistutuksia suomalaiseen runotaitoon) ja Kritik öfver Lån-Bokstäfverna uti Finska Språket (Arvostelua lainakirjaimista suomen kielessä). Juteinin tuotantoa tutkineen Kuuno Talviojan mukaan hän halusi näillä kirjoituksillaan herättää sivistyneistössä suomen kielen harrastusta. Anmärkningar uti finska skaldekonsten on Juteinin yritys omaksi runousopiksi. Talvioja pitää teosta kuitenkin Juteinin tuotannossa vähäarvoisena, eikä se hänen mielestään ansaitse runousopin nimeä. Talviojan mukaan Juteini ei ollut tarpeeksi perehtynyt runousoppiin, minkä vuoksi teos sisältää suoranaisia virheitä.

Tekijä

Nimeke

Anmärkningar uti Finska Skaldekonsten

Julkaistu

Julkaistu painettuna: Wiborg : (And. Cedervaller), 1816.

Julkaisuaika

1816

Kieli

sv

Laji

Koko

39 s.

Formaatti

PDF (7,6 Mt)

Säilytyspaikka

Kansalliskirjasto

Julkaisija

Kansalliskirjasto

Identifiointitunnus

URN:NBN:fi-fe2019121147117

Oikeudet

88x31.png
Aineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Aineisto on vapaasti käytettävissä. Käytön yhteydessä on mainittava lähde.

Huomautus

Painettu: Wiipurissa : And. Cederwaller.
Doria-julkaisuarkisto : Kansalliskirjasto : Aarteet
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe200807091658

Lähteet

Talvioja, Kuuno A., Jaakko Juteini ja hänen kirjallinen toimintansa 1. Heinola, 1915.