Hämeenlinnan eläinsuojelusseura 1905–1910 : kertomus 35-vuosikokousta varten 28 päivä huhtikuuta 1910

Hämeenlinnan eläinsuojelusseura 1905-1910
Vuonna 1910 eläinsuojelusseuran puheenjohtajana toimi edelleen A. Th. Böök, joka kirjoitti jälleen kertomuksen edeltävältä viisivuotiskaudelta seuran 35. vuosikokousta varten. Seuran sihteeriksi oli vaihtunut kauppias K. F. Björkbom. Kertomuksen mukaan valistustoiminta jatkui edelleen ja tuotti tulosta. Lisäksi seura oli mm. ryhtynyt palkitsemaan erityisillä kunniakirjoilla sellaisia eläinten hoitajia, jotka olivat "vähintään viisi vuotta samassa paikassa erityisellä hellyydellä tehtäviään suorittaneet". Sylvia-juhla oli kuluneella viisivuotiskaudella voitu järjestää vain kerran, koska toukokuut olivat olleet hyvin kylmiä.

Tekijä

Nimeke

Hämeenlinnan eläinsuojelusseura 1905–1910 : kertomus 35-vuosikokousta varten 28 päivä huhtikuuta 1910

Julkaistu

Julkaistu kirjana: Hämeenlinna : Hämeenlinnan eläinsuojelusseura (Suomalainen kirjapaino osakeyhtiö), 1910.

Julkaisuaika

1910

Kieli

fi

Laji

Koko

28 s., 13 x 21 cm

Formaatti

PDF (22,1 Mt)

Säilytyspaikka

Kansalliskirjasto

Julkaisija

Kansalliskirjasto

Identifiointitunnus

URN:NBN:fi-fe2019121147149

Oikeudet

88x31.png
Aineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Aineisto on vapaasti käytettävissä. Käytön yhteydessä on mainittava lähde.

Huomautus

Doria-julkaisuarkisto: Kansalliskirjasto : Pienpainatteet : Eläinsuojelu
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fd2012-pp00000211