Ojoisten ja Saaristen latokartanoiden kartta 1778

Ojoisten ja Saaristen latokartanoiden kartta 1778
Karttaotteessa näkyvät Ojoisten ja Saaristen latokartanoiden eli kruunun virkatalojen maitten omistukset isonjaon jälkeen. Maanjaot ja myöhempien vuosien mittaukset kokosi vuonna 1778 maanmittari Pehr Kiellman. Kiellman tuli 1760 Hämeeseen komission maanmittariksi eli isojakoa toimittamaan. Hän teki myös Hämeenlinnan uuteen kaupunkiin tonttijaon. Vuonna 1775 kaupungin uudeksi sijoituspaikaksi päätettiin Saaristen kruununtilan maat. Kustaa III vahvisti sijoituksen vuonna 1776. Linnoitustoimen päällikön Axel von Arbin sai tehtäväksi laatia kaupungin asemakaavan. Vuonna 1777 valmistui ensimmäinen Arbinin yksityiskohtainen suunnitelma Hämeenlinnan asemakaavaa varten ja v. 1778 "parannettu" suunnitelma. Pehr Kiellmanin karttaote Ojoisten ja Saaristen virkatalojen maista on samalta vuodelta kuin Arbinin korjattu suunnitelma. Lopullisen kaavan kuningas hyväksyi 1778. Kaupungin siirto suoritettiin nopeasti. Uusi asemakaava oli paalutettu maastoon jo ilmeisesti vuoden 1778 aikana. Vuodelta 1780 on olemassa myös maanmittari Kiellmanin tonttijakokartta Hämeenlinnasta. Alkuperäisen kartan koko on 79 x 121,5 cm ja sitä säilytetään kuultokangaskopiona Hämeenlinnan kaupunginarkistossa.

Tekijä

Nimeke

Ojoisten ja Saaristen latokartanoiden kartta 1778

Muu nimeke

Utdrag ur Chartan öfver Åjs och Saaris Krono Ladugårdars Med en del Tavastehus Stads Donerade Samfällige Ägor i Skog och Mark. Den förra Öfverstens och den senare Majorens Capitainskap vid Dragonerne Anslagne. Jordrefvade och dels af senare ährens mätningar samlade är 1778 af Pehr Kiellman Länets landtmätare

Julkaisuaika

1778

Kieli

fi

Laji

Koko

1 kartta, 79 x 121,5 cm

Formaatti

PDF (12,60 Mt))

Säilytyspaikka

Hämeenlinnan kaupunginarkisto

Julkaisija

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto

Julkistamisajankohta

2011-05

Identifiointitunnus

URN:NBN:fi-fe2019121147508

Oikeudet

88x31.png
Aineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Aineisto on vapaasti käytettävissä. Käytön yhteydessä on mainittava lähde.

Lähteet

Lindeqvist, K. O., Hämeenlinnan kaupungin historia Ruotsin vallan aikana. Hämeenlinna 1926.