Myllymäen asemakartta

Myllymäen asemakartta
Myllymäen asemakartassa ei ole merkintöjä piirtäjästä eikä ajasta. Se on kuitenkin luultavasti tehty 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Pieni osa Myllymäkeä oli asemakaavoitettu jo vuoden 1872 asemakaavassa. Vuonna 1900 Myllymäen vuokratonteille laadittiin ns. valtuuston epävirallinen kaava, jonka tarkoituksena oli jotenkin säännöstellä villiä rakentamista. Digitoitu kartta muistuttaa paljon J. O. Nylundin v. 1903 piirtämää karttaa, joka kuvasi Myllymäkeä ennen uusien tonttien järjestämistä. Suuri osa tonteista on vielä rakentamattomia eli niitty- ja peltotontteja. Tonttijako oli valtuuston kaavan mukainen ruutukaava, jota rikkovat vain kivilouhimolle varattu alue ja muutamat maaston vuoksi viistoon asetetut korttelit Hevoshaankadun (nykyisen Punaportinkadun) pohjoispuolella.
Vuonna 1907 kaupunginvaltuuston tonttivaliokunta teki ehdotuksen uusien vuokratonttien järjestämisestä Ahokadulta (entiseltä Kenttäkadulta) Poltinaholle ja Kankaantaustan kylään vievän maantien (nykyisen Lahdensivuntien) molemmin puolin. Ahokadun ja Poltinahon välille suunnitellut tontit Turuntien varrella näkyvät jo digitoidussa kartassa. Valtuuston kaava oli voimassa vuoteen 1936 asti, jolloin Myllymäki sai virallisen asemakaavan.
Alkuperäisen kaavan koko on 112 x 84 cm, ja sitä säilytetään Hämeenlinnan kaupunginarkistossa.

Nimeke

Myllymäen asemakartta

Muu nimeke

Myllymäen kaupungin-osan asemakartta Hämeenlinnassa

Julkaisuaika

1907

Kieli

fi

Laji

Koko

1 kartta, 112 x 84 cm

Formaatti

PDF (5,59 Mt)

Säilytyspaikka

Hämeenlinnan kaupunginarkisto

Julkaisija

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto

Julkistamisajankohta

2011

Identifiointitunnus

URN:NBN:fi-fe2019121147511

Oikeudet

88x31.png
Aineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Aineisto on vapaasti käytettävissä. Käytön yhteydessä on mainittava lähde.

Huomautus

Ajoitus epävarma.

Lähteet

Hämeenlinna - Tavastehus. Arx Tavastica 8. Hämeenlinna 1989.
Lindeqvist, K. O., Hämeenlinnan kaupungin historia III osa, vuosina 1809–75. Hämeenlinna 1930

Avainsanat