Arbinin asemakaava 1778

Arbinin asemakaava 1778
Hämeenlinnan kaupunki siirrettiin 1770-luvulla vanhalta paikaltaan linnan pohjoispuolelta nykyiselle paikalleen Niementaustan mäelle. Kuningas Kustaa III vahvisti vuonna 1776 uuden sijoituksen ja määräsi linnoitustoimen päällikkö Axel Magnus von Arbinin (1717–1791) laatimaan asemakaavan uudelle paikalle. Arbinin ensimmäinen kaava valmistui ja hyväksyttiin vuonna 1777. Lydiaan on digitoitu kuitenkin Arbinin toinen kaavaversio, jonka kuningas allekirjoitti 19.5.1778. Se sisältää edellisvuotiseen verrattuna joitakin muutoksia etenkin teiden sijoittelussa. Arbinin kaava on ns. ruutukaava ja sen ääriviivat ovat taitteiset niin, että kaava muodostaa vuodan muotoisen kuvion. Kaupunkia kiertää lehtipuiden rivistö ja ulompana maaston kuivattamiseksi kaivettu kanava. Kaava toteutui suurelta osin, vaikkakaan kaavan mukaisia rantakatuja, laitureita ja puuistutuksia ei koskaan toteutettu. Kaava oli voimassa aina Hämeenlinna paloon asti vuonna 1831. Arbinin asemakaava on merkittävimpiä kustavilaisen ajan kaupunkisuunnitelmia Suomessa. Alkuperäinen kaava on kooltaan 38 x 71 cm, ja sitä säilytetään Hämeenlinnan kaupunginarkistossa.

Nimeke

Arbinin asemakaava 1778

Muu nimeke

Charta öfver Situationen vid Tavastehus hvaruppå Nya Stads Planen jemte Någre dervid i underdånighet föreslagne förändringar med nödiga Linier finnas uppdragne och med Bokstäfwer utmärkte.

Julkaisuaika

1778

Kieli

sv

Laji

Koko

1 kartta, 38 x 71 cm

Formaatti

PDF (3,90 Mt)

Säilytyspaikka

Hämeenlinnan kaupunginarkisto (HKA 7)

Julkaisija

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto

Julkistamisajankohta

2008-05

Identifiointitunnus

URN:NBN:fi-fe2019121147512

Oikeudet

88x31.png
Aineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Aineisto on vapaasti käytettävissä. Käytön yhteydessä on mainittava lähde.

Huomautus

A. M. Arbin 30.3.1778, hyväksymismerkintä 19.5.1778 Gustaf

Lähteet

Lilius, Henrik, Hämeenlinnan asemakaava. Julkaisussa Hämeenlinna Tavastehus. Arx Tavastica 8. Hämeenlinna 1989.
Ripatti, Marja-Liisa & Laitila, Inka-Maria, Hämeenlinna - Tavastehus, kaupungin 350-vuotisjuhlanäyttelyn aineisto. Julkaisussa Hämeenlinna Tavastehus. Arx Tavastica 8. Hämeenlinna 1989.