Caweenin asemakaava 1887

Caweenin asemakaava 1887
Tyrväntöläissyntyinen arkkitehti Carl Alfred Caween (1836–1912) suunnitteli Hämeenlinnaan useita rakennuksia, mm. vuonna 1887 valmistuneen raatihuoneen. Hän toimi Hämeen läänin lääninarkkitehtina vuosina 1876–1907 ja sai toimekseen tehdä Hämeenlinnan asemakaavaan uuden rakennusjärjestyksen edellyttämät muutokset. Kaavamuutokset tehtiin vuosina 1882 ja 1886, ja senaatti vahvisti Caweenin uuden asemakaavan vuonna 1887. Uusi asemakaava oli perusrakenteeltaan edeltäjänsä kaltainen. Oleellisimmat muutokset olivat keskustan itäpuolen ranta-alueen muodostaminen puistoalueeksi ja jo rakennetun Suomen kasarmin alueen merkitseminen kasarmialueeksi. Kaavaan oli piirretty jo myös seuraavana vuonna valmistunut uusi lyseorakennus. Pikkutorille kaavoitettua ortodoksista sotilaskirkkoa yritettiin jossakin vaiheessa jo poistaa kaavasta, mutta senaatti antoi hyväksyntänsä vasta, kun se oli palautettu kaavaan. Tämä vuonna 1887 vahvistettu asemakaava oli keskustan osalta voimassa aina vuoden 1961 kaavan vahvistamiseen saakka. Alkuperäinen asemakaava on kooltaan 69 x 108 cm, ja sitä säilytetään Hämeenlinnan kaupunginarkistossa.

Tekijä

Nimeke

Caweenin asemakaava 1887

Muu nimeke

Hämeenlinnan kaupunki - Tavastehus stad. Copia af den 6/18 December 1872 nådigst fastställda plankarta för Tavastehus stad med de af Kejserliga Senaten för Finland den 24 Maj 1882 och den 5 Maj 1886 medgifna förändringar

Julkaisuaika

1887

Kieli

sv

Laji

Koko

1 kartta, 69 x 108 cm

Formaatti

PDF (8,88 Mt)

Säilytyspaikka

Hämeenlinnan kaupunginarkisto (HKA 31)

Julkaisija

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto

Julkistamisajankohta

2008-05

Identifiointitunnus

URN:NBN:fi-fe2019121147515

Oikeudet

88x31.png
Aineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Aineisto on vapaasti käytettävissä. Käytön yhteydessä on mainittava lähde.

Lähteet

Lilius, Henrik, Hämeenlinnan asemakaava. Julkaisussa Hämeenlinna – Tavastehus. Arx Tavastica 8. Hämeenlinna 1989.
Ripatti, Marja-Liisa & Laitila, Inka-Maria, Hämeenlinna - Tavastehus, kaupungin 350-vuotisjuhlanäyttelyn aineisto. Julkaisussa Hämeenlinna Tavastehus. Arx Tavastica 8. Hämeenlinna 1989.