Gustafssonin asemakaava 1845

Gustafssonin asemakaava 1845
Hämeen läänin kuvernööri Otto Rehbinder esitti melko pian muutoksia Engelin laatimaan vuoden 1832 kaavaan. Kaavamuutosta ryhtyi toteuttamaan Carl Johan Edvard Gustafsson (1815-1868) intendentinkonttorista, ja uusi kaava hyväksyttiin jo 2.7.1845. Myös Gustafssonin kaava lukeutuu empirekaavoihin, ja se noudattaakin pitkälti Engelin kaavaa. Suurin muutos on kaava-alueen laajeneminen kaupungin pohjoispuolelle ja supistuminen etelästä rannan puolelta. Kaava ulottuu myös Keinusaaren puolelle, jossa näkyvät lääninsairaalan ja kruununmakasiinien alueet. Tämäkään kaava ei kaikilta osin toteutunut, esim. kaavasta poistetut eteläosan tontit ja rakennukset jäivät paikalleen. Digitoitu kaava on maanmittari A. W. Zittingin tekemä kopio Gustafssonin asemakaavasta, ja sitä säilytetään Hämeenlinnan kaupunginarkistossa.

Muu tekijä

Nimeke

Gustafssonin asemakaava 1845

Muu nimeke

Plan charta öfver Tavastehus stad, i nåder stadfäst den 20 juni/2 juli 1845, Furst Menschikoff

Julkaisuaika

1845

Kieli

sv

Laji

Koko

1 kartta, 65 x 62,5 cm

Formaatti

PDF (5,47 Mt)

Säilytyspaikka

Hämeenlinnan kaupunginarkisto (HKA 16)

Julkaisija

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto

Julkistamisajankohta

2008-05

Identifiointitunnus

URN:NBN:fi-fe2019121147517

Oikeudet

88x31.png
Aineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Aineisto on vapaasti käytettävissä. Käytön yhteydessä on mainittava lähde.

Huomautus

Kopioija 4.4.1846 A. W. Zitting

Lähteet

Lilius, Henrik, Hämeenlinnan asemakaava. Julkaisussa Hämeenlinna Tavastehus. Arx Tavastica 8. Hämeenlinna 1989.
Ripatti, Marja-Liisa & Laitila, Inka-Maria, Hämeenlinna Tavastehus, kaupungin 350-vuotisjuhlanäyttelyn aineisto. Julkaisussa Hämeenlinna Tavastehus. Arx Tavastica 8. Hämeenlinna 1989.