lydia.hameenlinna.fi
Haun tyyppi:

Haun kohde:Edistynyt haku (vain aineistoille)

Selaa aineistoja (yhteensä 3)

Hämeenlinnan ortodoksisen sotilaskirkon kirkonkellot  alas nostettuina
Venäläinen sotilaskirkko valmistui Pikkutorille Turuntien päähän vuonna 1900. Kirkko korkeine torneineen edusti ajan ortodoksiselle kirkkoarkkitehtuurille tyypillistä bysanttilaisvaikutteista rakennustapaa. Vaikka uusi kirkko oli kaunis ja arvokas, sen rakentaminen ajoittui aikaan, jolloin Suomen itsehallintoa oltiin kaventamassa. Niinpä kirkko nähtiin alusta asti kaupungissa vieraan sortovallan symbolina. Venäläiset sotilaat poistuivat Hämeenlinnasta vuoden 1918 alussa, ja sotilaskirkko jäi Suomen valtion omaisuudeksi. Se oli käyttämättömänä aina tammikuuhun 1923 asti, jolloin rakennus luovutettiin korvauksetta kaupungin haltuun. Tällöin todettiin, että rakennus oli tyhjä lukuun ottamatta ikonostaasia, marmorisia alttaripöytiä ja kahdeksaa kirkonkelloa. Ikonostaasi luovutettiin Hämeenlinnan ortodoksiselle seurakunnalle ja kirkonkellot otettiin alas. Kellot myytiin tai luovutettiin luterilaisille seurakunnille, mm. Vesilahdelle ja Tyrväälle. Kirkontornit ja kupolit vedettiin köysien…
Avainsanat:
, , , , ,
Julkaisuaika:
1923

Hämeenlinnan osote-kalenteri 1923-1924
Hämeenlinnan neljäs osoitekalenteri ilmestyi vuonna 1923. Esipuheen mukaan kalenteri on kuitenkin vasta kaupungin kolmas osoitekalenteri. Edellisen kalenterin ilmestymisestä (v. 1915) oli kulunut kahdeksan vuotta, ja julkaisijat viittaavatkin poikkeuksellisiin aikoihin, joiden takia uuden kalenterin julkaiseminen on viivästynyt. Osoitteiden määrä ei tällä välillä ollut kuitenkaan merkittävästi lisääntynyt, vaikka monia muutoksia osoitteisiin oli luonnollisesti tullut. Uudessa kalenterissa on kaikkiaan noin 2600 osoitetta. Aakkosellisen osoiteluettelon lisäksi kalenteri sisältää luettelon taloista ja talonomistajista, liike- ja ammattiluettelon sekä virastojen, yhdistysten ja koulujen luettelot. Kalenterin lopussa on vielä mm. ote kaupungin poliisijärjestyksestä sekä pika-ajurien taksat. Hämeenlinnan 1920-luvun yrityksiin ja liike-elämään voi tutustua myös kalenterin alussa ja lopussa olevien ilmoitus- ja mainossivujen avulla.
Avainsanat:
, , , ,
Julkaisuaika:
1923

Ortodoksikirkko muuttuu kirjastoksi
Hämeenlinnan ortodoksinen sotilaskirkko ehti seistä paikallaan Pikkutorin keskellä vain parikymmentä vuotta, ennen kuin sen aika Venäjän vallan muistomerkkinä oli ohi. Rakennus oli itsenäistymisen jälkeen kirkollis- ja opetusministeriön omistuksessa. Hämeenlinnan kaupungin anomus kirkkorakennuksen luovuttamisesta kaupungille kirjastokäyttöön hyväksyttiin valtioneuvostossa 13. marraskuuta 1922, ja muutostyöt aloitettiin tammikuussa 1923. Suuren innostuksen vallassa kirkon tornit ja kupolit purettiin ja kaikki muutkin kirkolliset piirteet rakennuksesta hävitettiin. Muutos kirjastotaloksi toteutettiin arkkitehti Bertel Strömmerin laatimien suunnitelmien pohjalta.
Avainsanat:
, , ,
Julkaisuaika:
1923
Koneluettavat metatiedot

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2