Yhteiset asiat

Kaupunkilaisten yhteisten asioiden hoitaminen kuului entisinä aikoina sekä kaupungille että nykyistä enemmän myös sen asukkaille. Kaupungin huolenpito asukkaistaan ja heidän palveluistaan oli vielä 1800-luvulla vähäistä. Periaatteena oli, että jokaisen piti huolehtia itsestään ja perheestään ja vain kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat saivat tarkan harkinnan jälkeen yhteiskunnan apua. Asukkaat huolehtivat myös itse aktiivisesti yhteisten asioiden hoidosta. Perustettiin yksityisiä kouluja, kirjastoja ja palokuntia sekä yhdistyksiä huolehtimaan mm. lasten ja eläinten suojelusta. Varojen kerääminen esim. kirjaston tai koulujen toiminnan turvaamiseksi oli jatkuva haaste aktiivisille vapaaehtoisille. Monenlaista asukkaiden hyvinvointia edistävää toimintaa saatiin Hämeenlinnassakin alulle 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alkuvuosikymmeninä vapaaehtoisvoimin. Sittemmin monet näistä tehtävistä ovat siirtyneet yhteiskunnan vastuulle.