Tori ja torin ympäristö

Kauppatori

Raatihuone ja torin etelälaita

Lääninhallitus ja torin pohjoislaita

Torin länsilaidalla

Rantatori

Tori ja torin ympäristö