Pitäjänkartat

Tiedostot

Pitäjänkartat

Pitäjänkartoilla tarkoitetaan yleensä Maanmittaushallituksen ja sen edeltäjien virkatyönä laatimia käsin piirrettyjä pitäjäkohtaisia karttoja, joiden mittakaava on 1:20000. Pitäjänkarttoja alettiin laatia tehostetusti 70 maanmittarin voimin vuodesta 1841 alkaen. Kartaston kokoamisessa käytettiin jo 1700-luvun maanmittausten yhteydessä toimitettuja geometrisiä karttoja, mutta tehtiin myös uusia mittauksia alueilla, joista geometrisiä karttoja ei ollut. Pitäjänkarttojen täydennys-, tarkennus- ja toimitustyö jatkui aina 1940-luvulle asti. Kartat julkaistiin pitäjittäin vuosina 1825–1915, sen jälkeen karttalehdittäin.

Ns. vanha pitäjänkartasto, jota Kansallisarkisto digitoi, muodostuu pääasiassa 1840–1865 valmistuneesta kartta-aineistosta. 1900-luvun alun pitäjänkarttoja taas nimitetään uudeksi pitäjänkartastoksi. Maanmittaushallitus julkaisi vielä 1920–1960-luvuilla kopioita uuden pitäjänkartaston kartoista.

Muitakin kuin edellä mainittuja ns. virallisia pitäjänkarttoja ja niistä painettuja kopioita on kutsuttu pitäjänkartoiksi. Nimitystä on voitu käyttää kaikista tietyn pitäjän alueen käsittävistä kartoista.

- Pirjo Lehtilä, Hämeenlinnan kaupunginkirjasto

Pitäjänkartat