Kaavat ja kartat

Vanhat kartat ja asemakaavat havainnollistavat Hämeenlinnan kaupungin kehitystä linnan pohjoispuolella sijainneesta 1600-luvun kaupunkipahasesta alkaen.  Ensimmäinen varsinainen asemakaava laadittiin, kun kaupunki muutettiin 1770-luvulla nykyiselle paikalleen Niementaustan mäelle ja uuden kaupungin korttelit ryhmiteltiin ison torialueen ja kirkon ympärille. Seuraavan vaiheen empirekaupunki taas syntyi suuren tulipalon jälkeen 1830-luvulla. Asemakaavat ja kaupunkikartat kertovat myös kortteleista ja tonteista, niiden vanhoista nimistä ja numeroista sekä  kadunnimistön muuttumisesta vuosisatojen aikana. Pitäjänkartat ovat Kansalliskirjaston ja Kansallisarkiston kokoelmista.