Osoitekalenterit

Tiedostot

Hämeenlinnalaisista osoitekalentereista

MyyjättäretEnnen puhelinluetteloiden valtakautta tiedot yksityishenkilöiden ja liikeyritysten osoitteista sekä julkisista ja kaupallisista palveluista etsittiin kirjoista, joita kutsuttiin osoitekalentereiksi. Helsingin ensimmäinen osoitekalenteri ilmestyi vuonna 1847. Myös muista kaupungeista ryhdyttiin hiljalleen julkaisemaan osoitekalentereita 1870-luvun lopulta lähtien. Hämeenlinnan vanhin osoitekalenteri on kaksikielinen Hämeenlinnan osoite- ja ilmoituskalenteri = Tavastehus adress- & annonskalender vuodelta 1887.

Ensimmäiset puhelinluettelot olivat vaatimattomia ja sisälsivät yleensä vain puhelimen omistajan nimen, tittelin ja puhelinnumeron. Osoitekalenterit sen sijaan olivat laajoja tietopaketteja, jotka sisälsivät usein täydelliset luettelot kaupungin kiinteistöistä haltijoineen sekä liike- ja virastohakemistot, tavallisesti myös kaupungin kartan. Vähitellen puhelinluettelot kuitenkin laajenivat, ja niihinkin alkoi tulla osoitetietoja ja nykyisiä keltaisia sivuja vastaavia liikehakemistoja sekä karttoja. Puhelinluetteloiden etuna oli niiden ilmaisuus puhelinosakkeen haltijalle, kun taas osoitekalenterit olivat maksullisia. Puhelinten yleistyessä osoitekalentereiden levikki alkoikin laskea, ja 1930-luvun jälkeen niitä ei enää julkaistu. Hämeenlinnan viimeinen osoitekalenteri ilmestyi vuonna 1931.

Nykyään vanhat osoitekalenterit ovat arvokkaita tietolähteitä etsittäessä tietoja esim. vanhojen hämeenlinnalaisten asuinpaikoista tai hämeenlinnalaissukujen omistamista kiinteistöistä vuosisadan vaihteen molemmin puolin. Myös luetteloiden ilmoitusosioissa on paljon tietoa mm. monista aikoja sitten toimintansa lopettaneista yrityksistä ja niiden tarjoamista palveluista.

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmissa on viisi paikallista osoitekalenteria vuosilta 1887, 1913, 1915, 1923 ja 1931. Kaikki kalenterit ovat nyt luettavissa myös digitaalisessa muodossa.

- Pirjo Lehtilä, Hämeenlinnan kaupunginkirjasto

---

Lähteet:
Strang, Jan, Helsingin osoitekalenterit ja puhelinluettelot. Bibliophilos 51 (1) : 1993, s. 4–11.
Strang, Jan, Puhelinluettelot ja osoitehakemistot. Bibliografinen luettelo Suomen puhelinluetteloista, osoitekalentereista ja yrityshakemistoista sekä niiden liitekartoista v. 1847–1960. Helsinki 1995.

Osoitekalenterit