Elinkeinot

Elinkeinot-näyttely koostuu neljästä alanäyttelystä. Käsityö, kauppa ja teollisuus -osio sisältää mm. Hämeenlinnan liike-elämä ja liikkeet -teoksen vuodelta 1911, pankkihistoriikkeja, kirjoituksia hämeenlinnalaisen käsityön ja käsityöläisten historiasta sekä paikallisten yritysten vanhoja hinnastoja ja tuoteluetteloita.  Matkailu-näyttelyyn on digitoitu vanhimpia Hämeenlinnaa ja Aulankoa sekä myös kaupungin ympäristöä kuvaavia matkailuoppaita ja -mainoksia. Kolmanteen kokonaisuuteen sisältyvät kaikki viisi Hämeenlinnassa julkaistua osoitekalenteria, joissa on yksityishenkilöiden osoitteiden ohella paljon tietoa myös ajankohdan liikkeistä ja yrityksistä. Hämeenlinnan vanhat puhelinluettelot vuodesta 1891 alkaen muodostavat neljännen näyttelyn.